Další studie o CBD o cukrovce typu 1

Vědci dále naznačují, že CBD je užitečné při léčbě oční sítnice poškozené v důsledku cukrovky - diabetické retinopatie (Liou 2009).

Další studie publikovaná vědci z Národního institutu zdraví USA v Bethesda, uvádí, že CBD zmírňuje kardiovaskulární problémy, stres, záněty, stárnutí a smrt buněk způsobené diabetickou kardiomyopatií (Ohki 2010). Vědci došli k závěru, že tyto výsledky společně s nezávadností a vysoké toleranci lidského organismu na CBD, ukazují na vysoký léčebný potenciál CBD při diabetických a kardiovaskulárních onemocněních.

flu-shot-1719334_1920

ZÁKLADNÍ STUDIE UKAZUJÍ, ŽE CBD JE PROSPĚŠNÉ PŘI LÉČBĚ DIABETES (CUKROVKY 1. TYPU) A ŽE PŮSOBÍ PROTI KOMPLIKACÍM, KTERÉ NEMOC PŘINÁŠÍ JAKO JE NAPŘÍKLAD POŠKOZENÍ CÉV A ŽIL (WEISS 2006, STENLEY 2013, OHKI 2010, LIOU 2009).

Výzkumníci na Hadassově univerzitní nemocnici v Jerusalémě zkoumali účinky CBD na rozvoj diabetes (cukrovky 1.typu) u myší s genetickými předpoklady pro její rozvoj (Weiss 2006).

 

U takzvaných NOD myši dochází k rozvoji insulitimus ve 4 až 5 týdnech věku, který je následován diabetesem ve 14. týdnu věku. Insulitismus je zánět buněk slinivky břišní, které produkují hormon insulín a nemoc diabetes

(cukrovka 1.typu) vzniká jako následek poškození těchto buněk.

NOD myši ve věku 6 až 12 měsíců, kterým bylo podáváno 10 až 20 injekcí CBD denně (5mg CBD na kilogram živé váhy), vykázaly zásadně nižší - 30% výskyt diabetes, než ostatní – neléčené - myši, kde byl výskyt cukrovky 1.typu 86%.

Na vzorku myší, u kterého přes podávání CBD došlo k rozvoji cukrovky, byla nemoc zásadně zpomalena.

Krevní hladiny cytokynů, které jsou zodpovědné za šíření zánětu (IFN-gamma a IFN-apfa) jsou oběcně vyšší u NOD myší s genetickými předpoklady pro rozvoj diabetes. Při podávání CBD došlo k zásadnímu snížení (více než 70%) hladiny obou cytokynů.

V dalším zkoumání 2 vzorků myší, kde první vzorek 5 myší byl bez CBD a druhému vzorku 5 myší bylo podáváno CBD po dobu 26 týdnů, bylo zjištěno následující: u prvního vzroku došlo k rozvoji diabates u všech 5ti myší. U druhého vzorku, kterému bylo podáváno CBD, došlo k rozvoji diabetes pouze u 2 myší z 5ti.

Vědci tedy došli k závěru, že "podávání CBD může zabránit rozvoji diabetes – cukrovky 1.typu“ a případně dalších autoimunitních onemocnění.

Dále poznamenali, že mnoho pacientů, kterým je diagnostikovaná diabetes 1.typu má v čase diagnózy dostatečný počet buněk, které produkují insulín a tudíž jsou vhodnými pacienty pro terapii s využitím CBD.

Další studie naznačují, že zvýšený oběh endokonabinoidů v těle vede ke změněné funkci krevních cév v negativním i pozitivním směru při cukrovce 2.typu a dodávají, že CBD může být prospěšné zlepšenou endothelijní vasorelaxací – rozšířením krevních cév (Stanley 2013)

Více info zde